เกมนี้ไม่ได้มาเล่น ๆ !! เกมสล็อต Get High แจกจริง โบนัสเพียบ โอกาสชนะสูง!!

เกมนี้ไม่ได้มาเล่น ๆ !! เกมสล็อต Get High แจกจริง โบนัสเพียบ โอกาสชนะสูง!!

20 เมษายน, 2021 Off By Luis

ในเกม Get High จากค่าย ASKMEBET ที่จำลองความตระการตาของยุค 70 แบบดิสโก้มาให้ผู้ที่ชื่นชอบเกมสล็อตได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน สำหรับการจ่ายเงินในการชนะสูงสุดของผู้เล่นแต่ละครั้งนั้น นับจากการชนะของสัญลักษณ์ที่ตรงกัน 3 ช่องขึ้นไป เรียงกันเป็นเพย์ไลน์กับรีลข้างเคียง โต๊ะจะจ่ายจากทั้งสองแบบ ทั้งการชนะจากซ้ายสุดไปขวาสุดและตรงตามจำนวนไอคอนที่ระบุในตารางอัตราต่อรอง คำนวณโบนัสสูงสุดเท่านั้นในแต่ละเพย์ไลน์ โดยรูปแบบการชนะมีถึง 40 แบบ มีดังต่อไปนี้

1.        ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวที่หนึ่ง

2.        ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวที่สอง

3.        ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวที่สาม

4.        ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวที่สี่

5.        ชนะแบบเรียงเป็นตัว V คว่ำ นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดในช่องที่สามในแถวที่สอง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ในแถวที่สาม และในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าในแถวที่สี่

6.        ชนะแบบเรียงเป็นตัว V หงาย นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าในแถวที่หนึ่ง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง และช่องที่สามในแถวที่สาม

7.        ชนะแบบเรียงเป็นตัว V คว่ำ นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดในช่องที่สามของแถวที่หนึ่ง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ในแถวที่สอง และในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าในแถวที่สาม

8.        ชนะแบบเรียงเป็นตัว V หงาย นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าในแถวที่สอง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง และช่องที่สามในแถวที่สี่

9.        ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามในแถวที่สาม และในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ของแถวที่สี่

10.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามในแถวที่สอง และในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ของแถวที่สาม

11.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามในแถวที่หนึ่ง และในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ของแถวที่สอง

ตารางจ่ายเงินเกม Get High

12.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ของแถวที่หนึ่ง และในช่องที่สามในแถวที่สอง

13.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สอง และในช่องที่สามของแถวที่สาม

14.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ของแถวที่สาม และในช่องที่สามในแถวที่สี่

15.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สาม, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สี่

16.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สอง, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม

17.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าในแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ในแถวที่สอง

18.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและช่องที่สี่ในแถวที่สาม, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าในแถวที่สี่

19.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและช่องที่สี่ในแถวที่สอง, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าในแถวที่สาม

20.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและช่องที่สี่ในแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าในแถวที่สอง

21.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สี่

22.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สอง สาม และสี่ในแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สาม

23.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สอง สาม และสี่ในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สอง

24.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สอง

25.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าในแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สาม

26.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าในแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สี่

27.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้า อยู่ในแถวที่สี่

28.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สามอยู่ในแถวที่สี่

29.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามในแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้า อยู่ในแถวที่สี่

30.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สามอยู่ในแถวที่สาม

31.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สอง และช่องที่สามในแถวที่สี่

32.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามในแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สาม และช่องที่สองและสี่ในแถวที่สี่

33.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่สอง รวมทั้งช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่สี่

34.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่สาม

35.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่สองและสี่ในแถวที่สาม

36.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่สอง รวมทั้งช่องที่สองและสี่ในแถวที่สี่

37.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่สี่

38.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่สองและสี่ในแถวที่สี่

39.   ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สอง สาม และสี่ในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สี่

40. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่สาม สี่ และห้าในแถวที่สี่